GALLERIER

Galleri Briskeby

galleri-briskeby-fasade

"Meditasjoner over hus og dyr :: The Past is Present", 4. - 24. oktober

I perioden 4. - 28. oktober viser vi to parallelle separatutstillinger: Nina Due - Meditasjoner over hus og dyr - og Astrid McGarrighan - The Past is Present. Gjennom ulike symboler og objekter, reflekterer begge utstillingene det bestående og forgjengelige i tilværelsen.

Nina Due har arbeidet med skulptur i en årrekke, og dyrene har alltid hatt en sentral plass i verkene hennes. Hun ser dyrene som en trøst i tilværelsen, og som symboler på ulike aspekter ved menneskets psyke. Det siste året har hun også vært opptatt av hus, og gjennom sine akvareller / pasteller skaper hun bindeledd mellom husene, mennesket og alle tings forgjengelighet.

Astrid McGarrighan eksperimenterer med den tidkrevende grafiske teknikken etsning / akvatint, med vekt på fargevalører, rike teksturer og relieffvirkninger. Hun trekker paralleller mellom arbeidsmetoden på kopperplaten og naturen: forvitring, nedbryting, oppbygging, tidens tann og syklus. - I arbeidsprosessen har jeg reflektert over kunstnerrollen min og sett tilbake på tidligere prosjekter som utforsker tiden, mennesket og det forgjengelige, visualisert gjennom enkle former som gjennomgår en metamorfose, sier hun.

Velkommen til åpning torsdag 4. oktober kl. 18.00

Galleriet har til enhver tid et stort utvalg grafikk av en rekke kunstnere. Se nettbutikken for oversikt. 


Galleriet viser kontinuerlig separat- og gruppeutstillinger av kunstnere som arbeider med originalgrafikk og papirbasert kunst. I galleriet har vi også til enhver tid et stort utvalg grafikk av en rekke kunstnere. Vi tilbyr innramming i samarbeid med Artifix Arts & Design, med kort leveringstid. Vi tilbyr konsultasjon og hjemmebesøk for de som ønsker hjelp til plassering og opphenging av bilder.

Galleriet har også en egen nettbutikk og sender kunsten over hele landet.

Vi har som målsetting å vise bredden innen norsk samtidsgrafikk; fra gamle håndverkstradisjoner til nye tendenser innen uttrykksformen. Bak hvert eneste grafiske blad – enten det er litografi, etsning, sliketrykk eller tresnitt - ligger det en møysommelig kunstnerisk prosess. Grafikk er kunsten for alle! Eksklusivt og tilgjengelig på samme tid.

Hos oss stilles det høye krav til kvalitet samtidig som dørterskelen er lav.

I våre gallerilokaler viser vi kontinuerlig separat – eller gruppeutstillinger med kunstnere som arbeider med grafikk. I underetasjen har vi en permanent småbildeutstilling av et utvalg kunstnere tilknyttet galleriet.

Vi har skuffene fulle med grafikk som formidles på vegne av kunstnerne, og trykkene er til enhver tid tilgjengelig for salg.

Besøk vår nettbutikk for en bedre oversikt over hvilke bilder som finnes hos oss.

Vi anbefaler likevel de som har muligheten å komme innom galleriet for å se bildene. Gjengivelsen på skjermen blir aldri like bra som i virkeligheten, og vi har flere trykk i galleriet enn de som ligger ute på nettet.

Vi tilbyr også innramming.


galleri briskeby
GALLERI BRISKEBY

Åpningstider: 
Tirsdag - onsdag: 12 - 17
Torsdag: 12 - 18
Fredag: 12 - 17
Lørdag - søndag: 12 - 15

Telefon: +47

Web: www.galleribriskeby.no

ADRESSE: