Kunstutstillingen Med lukkede øyne - Gauguin og Munch

Med lukkede øyne Gauguin og Munch på Munch museet

17. feb — 22. apr, kunstutstillingen Med lukkede øyne - Gauguin og Munch, på Munch museet

 

Paul Gauguin (1848–1903) og Edvard Munch (1863–1944), to kunstnere som antakelig aldri møtte hverandre, var nøkkelpersoner i utviklingen av den moderne kunsten på slutten av 1800-tallet. Begge eksperimenterte seg frem til uttrykk som speilet menneskelivet på nye og engasjerende måter.

 

Gauguins og Munchs kunstneriske røtter går tilbake til realismen og impresjonismen, en tid da kunstnere var opptatt av å fremstille virkeligheten slik øyet så den. De to kunstnerne tok begge avstand fra en slik tilnærming, og bidro heller – hver på sin måte – til å utforme en ny kunstretning: symbolismen. Denne kunsthistoriske stilretningen brakte elementer fra den synlige virkeligheten sammen med personlige visjoner og fantasier – noe som resulterte i bilder med litt mystiske og tvetydige budskap.


Bestill billetter her